This site uses cookies. By continuing to navigate, you agree to using them. 

Uncategorised

 

 

Notă de informare privind protecția datelor personale

 

În contextul aderării României la Uniunea Europeană, problematica protecției datelor cu caracter personal a căpătat o amploare și importantă deosebită, tendințe relevante de consolidarea cadrului normativ, dar şi de creare a unei instituții specifice domeniului abordat, precum Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.).

În ceea ce privește instituția Avocatul Poporului, în calitate de operator, conform prevederilor legale în vigoare, are obligația de a respecta caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. De asemenea, are obligația de a administra, în condiții de siguranță, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ce-i revin şi de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în cuprinsul Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Drepturile persoanelor vizate

Ca o garanție a realizării scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate au fost prevăzute expres de legiuitor în Regulament, astfel:

  • Transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanelor vizate (art. 12);
  • Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată (art. 13);
  • Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată (art. 14);
  • Dreptul de acces al persoanei vizate (art. 15);
  • Dreptul la rectificare (art. 16);
  • Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) (art. 17);
  • Dreptul la restricționarea prelucrării (art.18);
  • Obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării (art.19);
  • Dreptul la portabilitatea datelor (art.20);
  • Dreptul la opoziție (art.21)

Instituția Avocatul Poporului în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal,  în scopul realizării atribuțiilor  prevăzute in Legea nr.35 din 13 martie 1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului*) - Republicată

Art. 1

(1)Instituţia Avocatul Poporului are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice.

(2)Instituţia Avocatul Poporului este instituţie naţională pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului, în sensul stabilit prin Rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) nr. 48/134 din 20 decembrie 1993, prin care au fost adoptate Principiile de la Paris.

(3)Sediul instituţiei Avocatul Poporului este în municipiul Bucureşti.

Art. 2

(1)Instituţia Avocatul Poporului este autoritate publică autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică, în condiţiile legii.

(2)Instituţia Avocatul Poporului, prin Domeniul privind prevenirea torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenţie, denumit în continuare Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenţie, îndeplineşte atribuţiile specifice de Mecanism naţional de prevenire a torturii în locurile de detenţie, în sensul Protocolului opţional, adoptat la New York la 18 decembrie 2002, la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la New York la 10 decembrie 1984, ratificat prin Legea nr. 109/2009, denumit în continuare Protocol opţional.

(3)În exercitarea atribuţiilor sale, Avocatul Poporului nu se substituie autorităţilor publice.

(4)Avocatul Poporului nu poate fi supus niciunui mandat imperativ sau reprezentativ. Nimeni nu îl poate obliga pe Avocatul Poporului să se supună instrucţiunilor sau dispoziţiilor sale.

Art. 3

(1)Activitatea Avocatului Poporului, a adjuncţilor săi şi a salariaţilor care lucrează sub autoritatea acestora are caracter public.

(2)La cererea persoanelor lezate în drepturile şi libertăţile lor sau datorită unor motive întemeiate, Avocatul Poporului poate decide asupra caracterului confidenţial al activităţii sale.

Art. 4

Autorităţile publice sunt obligate să comunice sau, după caz, să pună la dispoziţia instituţiei Avocatul Poporului, în condiţiile legii, informaţiile, documentele sau actele pe care le deţin în legătură cu petiţiile care au fost adresate instituţiei Avocatul Poporului, precum şi cele referitoare la sesizările din oficiu şi la vizitele anunţate sau inopinate pe care aceasta le efectuează pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice Mecanismului naţional de prevenire a torturii în locurile de detenţie, acordându-i sprijin pentru exercitarea atribuţiilor sale.

Datele cu caracter personal furnizate de către persoanele fizice  instituției Avocatul Poporului, sunt informații înregistrate și sunt destinate utilizării lor în realizarea scopului prevăzut, cu respectarea prevederilor cuprinse în Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Persoana desemnată pentru a îndeplini funcția de responsabil cu protecția datelor, în cadrul instituției Avocatul Poporului este doamna Burueană Catinca (telefon: 021.3127127, adresă de email Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.).

La sediul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cetățenii pot primi informații privind modul de completare a formularelor de notificare şi legislația aplicabilă prelucrărilor de date cu caracter personal pe teritoriul României.


Coordonate de contact

Sediul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este în: Bulevardul Magheru, nr. 28-30, sector 1, București
Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212
Fax: +40.318.059.220

Internet: www.dataprotection.ro
E-mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 

 

 

 

 

 

 Apariţii Radio-Tv luna decembrie 2011

 

 

 

 "Cum a fost anul 2011 pentru instituţia Avocatul Poporului", interviu acordat de doamna Erszébet Dáné pentru Radio Cluj, 27 decembrie 2011

 

 Interviul domnului prof. univ. dr. Gheorghe Iancu la Radio Iaşi, 10 decembrie 2011

 

 

Domnul prof. univ. dr. Gheorghe Iancu, Avocatul Poporului împreună cu domnul Ionel Oprea, adjunct al Avocatului Poporului, la emisiunea "Ceaiul de la ora 5" - Prima Tv Iaşi, în data de 10 decembrie 2011

 

 

 

 

Domnul prof. univ. dr. Gheorghe Iancu, Avocatul Poporului împreună cu domnul Ionel Oprea, adjunct al Avocatului Poporului, la emisiunea "Spaţiul deciziilor" -  Tvr Iaşi, în data de 9 decembrie 2011

    

 

 

 

 

 

Domnul prof. univ. dr. Gheorghe Iancu, Avocatul Poporului la emisiunea Ediţie Specială, Axa TV, Baia Mare, 30 decembrie 2011

 

 

 

 

 Apariţii Radio-Tv luna mai 2012

 

Domnul prof. univ. dr. Gheorghe Iancu invitat la emisiunea Avocatul casei la Radio România Internaţional, 11 mai 2012

România, te iubesc!, 13 mai 2012

 

►Ştiri B1TV, 15 mai 2012

 

►Ştiri Digi24, 15 mai 2012

 

►Ştiri RomâniaTV, 15 mai 2012

 

 

 ►Ştiri RomâniaTV, 21 mai 2012

 

►Ştiri Antena3, 21 mai 2012

 

 

Domnul Ionel Oprea, adjunct al Avocatului Poporului, invitat la emisiunea Magazinul de vorbe, 22 mai 2012

►Realitatea TV, emisiunea Test de Stres, 25 mai 2012

 

 ►TVRInfo, emisiunea Magazinul de Ştiri, 27 mai 2012

 

►Dl. prof. univ. dr. Gheorghe Iancu invitat la emisiunea  La obiect - Neamţ TV, 31 mai 2012

 

 

 

 

 

 

 

 Apariţii Radio-Tv luna ianuarie 2012

 

 

Domnul prof. univ. dr. Gheorghe Iancu, Avocatul Poporului la ediţia specială a emisiunii "Avocatul Poporului", TVR Târgu-Mureş, 10 ianuarie 2012

 

Domnul prof. univ. dr. Gheorghe Iancu, Avocatul Poporului invitat la emisiunea "Foc încrucişat" - TVR INFO, 5 ianuarie 2012

 

 

 

Domnul prof. univ. dr. Gheorghe Iancu, Avocatul Poporului la Ştirile ProTv, 25 ianuarie 2012

 

 

Sistemele de monitorizare audio-video instalate pe maşinile Poliţiei nu au valoare juridică - "Focus", Prima TV, 3 ianuarie 2012

 

 

 

 

 

 

 

Interviul domnului prof. univ. dr. Gheorghe Iancu la Radio Cluj, 12 ianuarie 2012

Doamna Erszébet Dáné, adjunct al Avocatului Poporului, invitată la emisiunea Km 0, Radio Târgu-Mureş, 13 ianuarie 2012

Materialul prezentat de domnul prof. univ. dr. Gheorghe Iancu, Avocatul Poporului, la Conferinţa "Conflict şi răzbunare în societatea modernă" -  Sala de conferinţe a TVR Cluj, 19 ianuarie 2012

 

 

 

 

 

 

Bureaux Territoriaux