This site uses cookies. By continuing to navigate, you agree to using them. 

 

  

Puncte de vedere formulate de Avocatul Poporului - 2019

 

 

23. Punct de vedere

referitor la exceptia de neconstitulionalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, 20 decembrie 2019 

22. Punct de vedere

referitor la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.22 lit. d) din Legea nr.51/1991 privind securitatea națională a României, republicată

  21. Punctul de vedere 

referitor la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 27 ind. 45 lit. b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului, 29 noiembrie 2019 

20. Punctul de vedere 

referitor la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 41 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, 29 noiembrie 2019

19. Punctul de vedere 

referitor la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor O.U.G. nr.90/2017 art.7 alin.2, O.U.G. nr.3/2018, Legea nr.153/2017 art.24, Legea nr.153/2017 art.25 alin.1, Legea nr.153/2017 art.38, Legea nr.153/2017 art.10 alin.1 lit.b, 18 noiembrie 2019

18. Punctul de vedere 

referitor la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 și art. 18 din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată și modificată, 18 noiembrie 2019

17. Punctul de vedere 

 referitor la excepția de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, 18 noiembrie 2019

16. Punctul de vedere 

referitor la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, 12 noiembrie 2019 

15. Punctul de vedere

 referitor la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal, 11 noiembrie 2019 

14. Punct de vedere

 referitor la excepția de neconstituționalitate a sintagmei ,,întocmai și literal”, cuprinsă în art. 323 alin. (l) din Codul de procedură civilă, republicat, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 35 din Legea nr. 310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, 6 noiembrie 2019

13. Punct de vedere 

referitor la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 323 alin. (l) din Codul de procedură civilă, republicat, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 35 din Legea nr. 310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, 6 noiembrie 2019  

12. Punct de vedere 

referitor la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 6 noiembrie 2019

11. Punct de vedere 

referitor la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 273 alin. (3) din Codul penal, 6 noiembrie 2019 

10. Punct de vedere 

referitor la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (5) din Legea nr. 340/2009 privind formularea de către România a unei declarații în baza prevederilor art. 35 paragraful (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, 6 noiembrie 2019

9Punct de vedere 

privind dispozițiile art. 75 alin. (11) teza a II-a din legea nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale - 29 octombrie 2019 

8. Punct de vedere 

privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici – 10 octombrie 2019

7. Punct de vedere 

referitor la neconstituționalitatea art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative si prorogarea unor termene – 10 octombrie 2019  

6. Punct de vedere

privind excepția de neconstituţionalitate a dispozițiilor art. 158 alin. (3) și alin. (4) din Codul penal, exprimat în Dosarul nr. 1556D/2019 - 24 iulie 2019  

5. Punct de vedere

 privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici – 18 iunie 2019

4. Punct de vedere

 privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 din Capitolul II, Secțiunea 3 a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată, exprimat în dosarele nr. 91D și nr. 478D/2019 - 12 iunie 2019

3. Punct de vedere

 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 323 alin. (1) din Codul de procedură civilă, republicat, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 310/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (exprimat în următoarele dosare aflate pe rolul Curții Constituționale: nr. 128D/2019, nr. 297D/2019, nr. 333D/2019 și nr. 520D/2019) – martie 2019

2. Punct de vedere

 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 321 alin. (7) și art. 323 alin. (1) din Codul de procedură civilă, republicat – astfel cum acestea au fost introduse, respectiv modificate prin Legea nr. 310/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, sub aspectul obligativității consemnării declarațiilor martorilor „întocmai și literal” (exprimat în următoarele dosare aflate pe rolul Curții Constituționale: nr. 352D/2019, nr. 832D/2019 și nr. 463D/2019) – martie 2019

1. Punct de vedere

 privind excepția de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată, în interpretarea dată acestor dispoziţii legale de către Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 10/2018, 14 februarie 2019

 

Territorial Offices