Site-ul Instituției Avocatul Poporului folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii acestora, conform Regulamentului 679/27 aprilie 2016

 

 

 

Campanii de informare

Conform art. 35 lit. h) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, una dintre atribuțiile Domeniului privind prevenirea torturii în locurile de detenție (MNP) constă în coordonarea organizării campaniilor de informare, de educare şi instruire în scopul prevenirii torturii şi a pedepselor sau tratamentelor aplicate cu cruzime, inumane sau degradante.

 

► În cele ce urmează, prezentăm activitățile de mediatizare organizate în cursul anului 2018:

În data de 22 noiembrie 2018, a avut loc o dezbatere între reprezentanții instituției Avocatul Poporului, Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție și ai Inspectoratului General pentru Imigrări.

● dezbaterea cu tema Drepturile omului-Standarde, experiențe și practice instituționale Românești, organizată la Universitatea Titu Maiorescu, la data de 23 aprilie 2018, cu participarea: instituției Avocatul Poporului-adjunct al Avocatului Poporului-Domeniul privind prevenirea torturii; doamnei Marieta Safta-secretar de stat-Ministerul Justiției; doamnei Ioana Morar, comisar șef de penitenciare director general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu de la Universitatea Titu Maiorescu, director IOSUD.

● activitate de informare organizată la data de 9 martie 2018, la Penitenciarul Bacău, având ca obiect o prezentare cu tema ”Respectarea drepturilor femeilor în penitenciare în contextul legislației naționale și internaționale”, cu ocazia Zilei internaționale a femeii – 8 Martie.

● mese rotunde organizate în perioada 15-16 martie 2018, la sediile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, respectiv Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în cadrul cărora au fost dezbătute teme precum: prezentarea conceptului de tortură, rele tratamente, legislația pertinentă în prevenirea torturii, aspecte constatate pe parcursul vizitelor în centre rezidențiale pentru copii, cămine pentru persoane vârstnice, centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică.

● workshop tematic organizat în data de 17 aprilie 2018, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, din Municipiul Slatina, în vederea diseminării Raportului Anual 2017 al Domeniului privind prevenirea torturii în locurile de detenție, la care au participat reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt (Director General, Directori Generali Adjuncți), șefi de centre și angajați ai direcției (medici, psihologi, manageri de caz etc).

● mese rotunde organizate în datele de 3, 4 şi 10 mai 2018, la sediile Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, Ialomiţa, respectiv Prahova

● acţiune de mediatizare organizată în data de 17 mai 2018 la sediul Poliţiei de Frontieră din București, în cadrul căreia a fost diseminat Raportul de activitate din anul 2017 al Domeniului privind prevenirea torturii în locurile de detenție.

● acțiune de informare organizată în data de 18 mai 2018, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, cu tema ″Monitorizarea locurilor de detenție″ și prezentarea Raportului de activitate al Domeniului pentru prevenirea torturii în locurile de detenție pentru anul 2017.

● workshop tematic organizat în data de 29 mai 2018, la Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu” Târgu Jiu, cu tema: ʺLegislația națională și internațională cu privire la prevenirea torturii și diseminarea raportului de activitate al MNP pe anul 2017”, la care au participat reprezentanți ai Penitenciarului Târgu Jiu (conducerea și cadre din Sectorul Medical, Serviciul Reintegrare Socială și Serviciul Siguranța Deținerii și Regim Penitenciare).

● eveniment dedicat prevenirii torturii și tratamentelor inumane sau degradante, cu tema: ʺZiua Internațională pentru sprijinul victimelor torturii - 26 iunie" organizat în data de 2 iunie 2018, la Penitenciarul Craiova Pelendava.

● pentru a marca Ziua Internațională a Organizației Națiunilor Unite pentru sprijinirea Victimelor Torturii a fost organizată o acțiune de mediatizare și în cadrul Penitenciarului Giurgiu, la data de 26 iunie 2018.

● acțiune de informare organizată în data de 28 iunie 2018 la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, cu tema ″Monitorizarea locurilor de detenție″.

● worshop tematic organizat în data de 28 iunie 2018, la Sibiu, la care au participat membri ai personalului Centrului de Plasament ʺGuliver", cu tema ″Promovarea drepturilor copiilor″ în contextul Zilei internaționale a copiilor nevinovați, victime ale agresiunii.

● acțiune de informare organizată la data de 6 iulie 2018, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu tema ″Monitorizarea locurilor de detenție″ și prezentarea Raportului de activitate al Domeniului pentru prevenirea torturii în locurile de detenție pentru anul 2017.

● workshop organizat în data de 23 august 2018, cu tema „Prevenirea torturii și a tratamentelor inumane degradante în locurile de detenție” la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea.

● workshop organizat în data de 10 septembrie 2018, cu tema „Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului - 10 septembrie” la sediul Penitenciarului Craiova. Au fost abordate subiecte precum: suicidul, demnitatea umană; conceptul de tortură, tratament inuman sau degradant; garanțiile împotriva torturii și mecanismele naționale și internaționale de prevenire a torturii, etc.

● acțiuni organizate în perioada 12-13 septembrie 2018 la Penitenciarele Gherla și Codlea pe problematica suicidului cu prilejul Zilei Mondiale de Prevenire a Suicidului;

● workshop organizat în data de 27 septembrie 2018, cu tema „Respectarea standardelor privind asigurarea calității vieții persoanelor instituționalizate – atribuțiile MNP” la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.

● workshop organizat în data de 1 octombrie 2018, cu tema „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice - Respectarea standardelor privind asigurarea calității vieții persoanelor vârstnice instituționalizate – atribuțiile MNP”, la sediul Centrului de Îngrijire și Asistență „Sf. Maria”, din cadrul Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Dolj.

● workshop organizat în data de 10 octombrie 2018, cu tema „Ziua Mondială a Sănătății Mintale” la sediul Spitalului de Psihiatrie din Poiana Mare, județul Dolj.

● workshop organizat în data de 24 octombrie 2018, cu tema „Respectarea standardelor privind asigurarea calității vieții persoanelor instituționalizate – atribuțiile MNP” la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj.

● workshop organizat în data de 9 noiembrie 2018, la sediul Centrului de Detenție Craiova, cu tema „Conceptul de Prevenire a Torturii”. La eveniment au participat reprezentanți ai Centrului de Detenție Craiova.

● workshop organizat în data de 16 noiembrie 2018, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, cu tema „Prevenirea torturii și a tratamentelor inumane degradante în locurile de detenție”.

● întâlniri organizate în perioada 4-5 decembrie 2018, cu reprezentanţi ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanţa şi Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea

● întâlnirea între reprezentanții Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție și reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române (I.G.P.R.), în data de 6 decembrie 2018, având ca temă „Atribuțiile Domeniului privind prevenirea torturii în locurile de detenție și aspectele constatate din vizite”..

● workshop organizat în data de 10 decembrie 2018 la sediul Penitenciarului Craiova – Secția Exterioară Ișalnița, cu tema: „Ziua drepturilor omului”.

● eveniment organizat în data de 11 decembrie 2018, la sediul D.G.A.S.P.C. Mehedinți cu tema: „Diseminarea Raportului Anual 2017 al instituției Avocatul Poporului, Domeniului privind prevenirea torturii în locurile de detenție, vizitele MNP, implementarea recomandărilor, respectarea standardelor minime de calitate în serviciile oferite”.

● workshop organizat în data de 18 decembrie 2018, la sediul Centrului de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil Timișoara, cu tema: „Ziua Internațională a Migranților”.

● workshop organizat în data de 20 decembrie 2018, la sediul D.G.A.S.P.C. Vâlcea cu temele: diseminarea raportului de activitate al Domeniului privind prevenirea torturii în locurile de detenție pe anul 2017, vizitele MNP, implementarea recomandărilor, interzicerea represaliilor.

● masă rotundă organizată la sediul O.A.D.O. Filiala Regională Craiova, în data de 15 februarie 2018, cu tema „Colaborarea între O.A.D.O. Filiala Regională Craiova și Centrul Zonal Craiova”.

● întâlnire organizată în data de 12 martie 2018 la sediul organizației neguvernamentale Fundația de Sprijin Comunitar din Bacău.

● întâlnire organizată în data de 14 martie 2018 de către fundația Consiliul Național pentru Refugiați (CNRR) în cadrul proiectului implementat de aceasta ʺMonitorizarea misiunilor de returnare forțată"

● întâlnire organizată în data de 16 martie 2018 de către organizația neguvernamentală Liga Apărării Drepturilor Omului Timișoara

● masă rotundă organizată în data de 30 martie 2018 la sediul Centrului Zonal Craiova cu Organizația Pentru Apărarea Drepturilor Omului, Filiala Regională Craiova, având ca temă „Diseminarea Raportului Anual 2017 al instituției Avocatul Poporului”.

● întâlnire în data de 4 aprilie 2018 cu organizația neguvernamentală Asociația Pro Democrația Club Craiova.

● întâlnire în data de 19 aprilie 2018 cu Asociația Pro Democrația Club Craiova - analizarea posibilității încheierii unui protocol de colaborare în vederea efectuării unor vizite organizate în conformitate cu prevederile din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată.

● masă rotundă organizată în data de 27 aprilie 2018 cu organizațiile neguvernamentale din județul Neamț, care a avut ca obiect monitorizarea locurilor de detenție și prezentarea Raportului de activitatea al Domeniului privind prevenirea torturii în locurile de detenție pentru anul 2017.

● activitate de mediatizare a rolului și mandatului MNP, organizată în data de 8 iunie 2018 la sediul asociației neguvernamentale „Asociația Casa de Copii Sf. Maria” Barați, județul Bacău.

● simpozionul organizat în data de 28 iunie 2018 de O.A.D.O. Filiala Regională Craiova cu tema: „Prevenirea torturii, discriminării și a relelor tratamente – Obiectiv esențial în apărarea drepturilor omului”..

● la data de 12 iulie 2018, dezbatere cu tema ”Mediatizarea modului în care Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție (MNP) desfășoară vizitele în locurile de detenție, o oportunitate semnificativă de a cunoaște și de a dezvolta relațiile de parteneriat cu ONG-urile care au încheiat protocoale de colaborare cu Avocatul Poporului pentru Centrul Zonal București”.

● Activitatea Jubiliară, organizată în data de 7 decembrie 2018, la sediul organizației neguvernamentale O.A.D.O. Filiala Regională Craiova, având ca temă „ Aniversarea a 70 de ani de la semnarea Declarației Universale a Drepturilor Omului”.

● workshop organizat în data de 12 septembrie 2018, cu tema „Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului - 10 septembrie, tulburările psihice, depresia, automutilările, demnitatea umană, conceptul de tortură, tratament inuman sau degradant” la sediul Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului – Filiala Regională Craiova.

● workshop organizat în data de 27 septembrie 2018, cu tema „Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului - 10 septembrie” la sediul Ligii Apărării Drepturilor Omului Timișoara.

● masă rotundă organizată în colaborare cu Fundaţia ″Ruhama″, în data de 10 octombrie 2018, la Oradea, cu tema ″Mecanismul Național de Prevenire și Serviciile Sociale″.